Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Регулярна інформація за 2014 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2014

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будівельно-монтажні роботи 639036 16.02.2015 Державна архітектурно-будівельна інспекція України 16.02.2020
Опис По закiнченнi термiну дiї лiцензiї, товариство планує отримати нову лiцензiю на цей вид дiяльностi.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.