Основні відомості про емітента

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента


Повне найменування Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство «Екосейв»
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Поштовий індекс 73000
Область, район Херсонська д/н
Населений пункт м. Херсон
Вулиця, будинок вул. Лугова, буд. 24, кв. 102-103

Інформація про державну реєстрацію емітента


Серія і номер свідоцтва Виписка ААБ № 804853
Дата державної реєстрації 12.11.1996
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 18750
Сплачений статутний капітал (грн.) 18750

Банки, що обслуговують емітента


Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ «Укрсоцбанк« у м. Києвi
МФО банку 300023
Поточний рахунок 26001000063582
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ «Укрсоцбанк» у м. Києвi
МФО банку 300023
Поточний рахунок 26008000064313

Основні види діяльності


45.21.6 БУДIВНИЦТВО РЕШТИ СПОРУД ТА IНЖЕНЕРНI РОБОТИ, НЕ ВIДНЕСЕНI ДО IНШИХ УГРУПОВАНЬ
45.25.4 МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ
74.20.1 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ; IНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ”ЯЗАНА З БУДIВНИЦТВОМ