Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Регулярна інформація за 2013 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство \"Екосейв\"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2013

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будівельно-монтажні роботи серія АВ № 587787 22.06.2011 Державна архітектурно-будівельна інспекція України 05.02.2015
Опис По закiнченнi термiну дiї лiцензiї, товариство планує отримати нову лiцензiю на цей вид дiяльностi.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.