Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство "Екосейв"
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2017

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельно-монтажнi роботи 639036 16.02.2015 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 16.02.2020
Опис По закiнченнi термiну дiї лiцензiї, товариство планує отримати нову лiцензiю на цей вид дiяльностi.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.