Інформація щодо аудиторського висновку

Регулярна інформація за 2012 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство ”Екосейв”
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2012

Текст аудиторського висновку
Найменування аудитора (аудиторської фірми): Незалежний аудитор Пірієнко Валерій Іванович. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 2012314477. Номер, серія, дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Сертифікат аудитора серії А № 004444, виданий рішенням Аудиторської палати України за № 97 від 26.12.2000 р., дійсний до 26.12.2014 р. В реєстр суб\'єктів аудиторської діяльності внесений рішенням АПУ 30.03.2001 р. за № 2572. Останній звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності: 2012 рік.