Банки, що обслуговують емітента

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ <<Укрсоцбанк>> у м. Києвi
МФО банку 300023
Поточний рахунок 26001000063582
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ <<Укрсоцбанк>> у м. Києвi
МФО банку 300023
Поточний рахунок 26008000064313