Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Архiтектурно-будiвельна дiяльнiсть АВ № 489802 05.02.2010 Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України, державна архiтектурно-будiвельна iнспекц 05.02.2015
Опис По закiнченнi термiну дiї лiцензiї, товариство планує отримати нову лiцензiю на цей вид дiяльностi.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.