Основні види діяльності

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

45.21.1 ЗАГАЛЬНЕ БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ (НОВI РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМIНИ, РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА ВIДНОВЛЕННЯ)
45.25.4 МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ
74.20.1 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI АРХIТЕКТУРИ; IНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ, ПОВ\\\\\\\'ЯЗАНА З БУДIВНИЦТВОМ