Інформація про засновників та учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП <<Полiекспо>> 19236745 Херсонська д/н 73000 м. Херсон вул. Червонофлотська, 30 0
Прізвище, імя, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Бодян Андрiй Дмитрович д/н д/н д/н 0
Красновидов Вiктор Володимирович д/н д/н д/н 0
Галатов Олександр Миколайович д/н д/н д/н 0
Кузьмiн Олександр Михайлович д/н д/н д/н 100
Усього 100

_______________

* Не обовязково для заповнення.