Інформація про державну реєстрацію емітента

Регулярна інформація за 2011 рік
Назва: Спецiалiзоване Приватне акцiонерне товариство <<Екосейв>>
ЄДРПОУ: 24121286
Рік: 2011

Серія і номер свідоцтва Виписка ААБ № 804853
Дата державної реєстрації 12.11.1996
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 18750
Сплачений статутний капітал (грн.) 18750